Nyheter

Explizit Environment tecknar avtal med Praktikertjänst

Explizit Environment tecknar avtal med Praktikertjänst som förstärker arbetet med kemikaliehantering inom miljö och arbetsmiljö
Kemikaliekonsultbolaget Explizit Environment har tecknat avtal med Praktikertjänst – Sveriges största privata vårdkoncern – om kemikaliehantering. Därmed förstärker och förbättrar Praktikertjänst nu arbetet inom miljö och arbetsmiljö.

Efter en process med flera tänkbara leverantörer valde Praktikertjänst svenska konsultbolaget Explizit Environment och systemet Chemsoft, bland annat eftersom systemet är väl lämpat att integrera med andra system samt att det är användarvänligt, intuitivt och heltäckande.

– Att efterleva kemikalielagstiftningen är naturligtvis helt centralt för oss, men vi vill vara i framkant eftersom vi är övertygade om att ett starkt fokus på en säkrare arbetsmiljö och kemikaliehantering är viktigt för medarbetarna så att de är trygga, vilket också gynnar patienterna. Ett hållbart miljöarbete är prioriterat inom Praktikertjänst och genom Chemsoft och avtalet med Explizit Environment kommer vi att vässa processer och kvalitetsarbetet flera snäpp till, säger Ann-Christine Bolle, tillförordnad kvalitetschef på Praktikertjänst.

Chemsoft är utvecklat av Explizit Environment och har funnits på marknaden sedan 1994. Nu blir systemet ett stöd för både Praktikertjänsts drygt 1 900 mottagningar och för kontoret centralt.

– Vi är glada över att vår expertis och kompetens kommer till nytta hos Praktikertjänst och vi är stolta över att arbeta tillsammans. Det är spännande att få möjlighet att arbeta med en så komplex organisation och nu tar vi gemensamt ett centralt grepp om arbetsmiljö, miljö och kemikaliehantering, något som kommer att göra skillnad för mottagningarna runt om i landet, säger Eva Liljendahl, försäljningschef på Explizit Environment.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.