Archives for Apr,2013

You are browsing the site archives by date.

Framtidssatsande företag fokuserar på djup specialistkunskap

Som ett led i att skapa ett tydligt varumärke byter Argentum namn och blir Explizit. Tydligare med ett gemensamt varumärke. Explizits specialistområden är e-hälsa, kemikaliemanagement samt e-förvaltning, alla med stark tillväxt på marknaden både...