Kundcase: Akademiska sjukhuset i Uppsala

Uppsala Akademiska Sjukhus har en stor mängd konferens- och möteslokaler som är bokningsbara både av anställda inom landstinget och av personal inom Uppsala Universitet.

”– Adoxa har inte bara effektiviserat och förenklat vår process gällande bokningar av våra konferenslokaler utan även ökat vår service till våra kunder genom att de nu kan se bokningsläget innan de bokar, säger Barbro Gustavsson, bokningsansvarig på Konferensbokningen på Uppsala Akademiska Sjukhus.

Inom sjukhuset används Adoxa även av resurser inom psykiatrin för bokning av lokaler för patientmöten i det nyligen byggda Psykiatrins hus.
KUNDCASES

Här hittar du mer om anpassningar för olika branscher och hur några av våra kunder använder sig av Adoxa:
 

 

Explizit