Nyheter

Bli friskare framför tv:n

Enligt en rapport från SKL är idag ca en halv miljon svenskar 80 år eller äldre. År 2050 beräknas siffran vara en miljon. Andelen människor som är i det som traditionellt räknas som yrkesverksam ålder sjunker vilket leder till att allt färre ska försörja allt fler.

Genom att påverka de äldres hälsa minskas behovet av och kostnaderna för vård och omsorg samtidigt som den enskilda människan får en förbättrad livskvalitet. Därför är det redan nu viktigt att stärka det friska och förebygga ohälsa och skador bland äldre människor på ett så bra sätt som möjligt.

Internationellt projekt

Tillsammans med företag och universitet från Spanien och Tyskland deltar Umeå universitet, Explizit AB och Skellefteå kommun i projektet ”ELF@home” som utvecklar en metod där man via sin vanliga tv utför träningspass under överseende av en virtuell personlig tränare.

”På Explizit har man tidigare deltagit i olika projekt inom e-Health, både nationellt och internationellt och att återigen få förtroende är väldigt viktigt. Inte minst för att alltid kunna ligga i framkant och ge våra kunder den senaste tekniken inom forskningsområdet.” säger Arne Viktorsson CEO Explizit Design & Development.

Håll dig frisk, längre

ELF@home är ett projekt där universitet och ICT-företag tillsammans fokuserar mot en målgrupp bestående av personer äldre än 65 år som har en normal kondition och lever utan några funktionsnedsättningar. Förhoppningen är att enkelheten att använda konceptet tillsammans med att man kan följa sin hälsas utveckling grafiskt och tydligt ger återkoppling och motivation för att fortsätta träna livet ut. Utövaren ska på så sätt kunna leva självständigt och utan nedsättningar i det dagliga livet.

Se effekten av träningen

ELF@home har valt att använda sig av Explizits system CheckUp för att samla in information om och fastställa de äldres hälsostatus. Informationen som samlas in används bl.a. för att på ett enkelt sätt tydliggöra uppnådda hälsoeffekter genom en grafisk presentation. Förutom en allmänt bättre hälsostatus får även individerna en regelbunden screening för att upptäcka eventuella hälsorisker, ex. förhöjt blodtryck. Det gör att förebyggande insatser eller en behandling kan sättas in i god tid.

CheckUp är ett koncept där man trådlöst för över hälsostatus eller annan information om fysisk hälsa till en databas som i realtid visar resultaten på ett grafiskt och tydligt sätt. CheckUp har belönats med flera olika priser, senast Vitalis stipendiet.

Fakta om ELF@home

ELF@home är en förkortning av ”elderly sELF-care based on sELF-check of health conditions and sELF-fitness at home”.
Projektet är inriktat på ”ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home“. Det handlar om att med hjälp av innovativa IT-lösningar ge äldre en möjlighet att från sitt eget hem och under eget ansvar förlänga och kanske till och med förebygga helt att de får någon form av funktionsnedsättning i det dagliga livet (ADL).

Läs mer här ELF@Home

Projektdeltagare och EU nation:

Spanien
• Fundación CTIC – Centro Tecnológico (Projektkoordinator)
• Izertis
• Society of Geriatrics and Gerontology of the Principality of Asturias

Sverige
• Explizit AB
• Umeå Universitet
• Skellefteå Kommun

Tyskland
• 2D Debus & Diebold Meßsysteme GmbH
• Fraunhofer IIS
• Innovationsmanufaktur GmbH

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.