Nyheter

Borås flyttar in hos Explizit

Borås stad har använt Explizits verksamhetsstöd för hantering av bokning och bidrag, Interbook i många år och går nu in i en ny fas där man även väljer att lägga all drift hos Explizit. Inte nog med det, Borås stad satsar också vidare med fler tillvalsmoduler inom bidrag, passage och anläggning som ska ge en högre servicenivå för handläggare, föreningar och medborgare.

– Våra produkter är i många avseenden marknadsledande och tillsammans med vårt verksamhetskunnande inom offentlig förvaltning erbjuder vi med stolthet Borås Stad dessa produkter och tjänster. Detta kommer att ge dem ett heltäckande digitaliserat boknings- och bidragsflöde i modern driftsmiljö. Säger Inge Sjölin, verksamhetsutvecklare på Explizit.

Förenklade bidragssökningar för föreningar

Bland annat införskaffas en importmodul, RF import, som förenklar och effektiviserar bidragsansökning för föreningar. Föreningar behöver då endast registrera aktiviteter på RF:s webbsida www.idrottonline.se och från denna importera en unik kommunfil som sedan också ligger till grund för de kommunala bidragen.
Det är en stor fördel för föreningar med endast ett registreringsställe och även för Riksidrottsförbundet som nu får alla ansökningar i digital form.

Access till lokalen via mobilen
En annan modul Borås Stad investerar i är, Interbook WCF adapter för deras nya mobilbaserade passagelösning från Phoniro access. Adaptertekniken tillgängliggör bokningsinformation för tredjepartsleverantörer av passagesystem. Phoniro har skapat en integration där deras system hämtar bokningsdata och skickar denna vidare till både önskad dörr och bokare. Bokaren kan sedan passera genom att ringa det mobilnummer som går till den önskade dörren.

Lokaler blir mer lättillgängliga
Borås stad har också valt att använda Vaktmästarappen eller CheckPoint App. Via appen kan handläggare, vaktmästare, städpersonal, etc. i realtid se alla bokningar på alla, eller för utvalda anläggningar. På så sätt minskar behovet av utskrivna bokningslistor, behovet av stationär arbetsplats, minska transport- och samtalskostnader. Lokalvården kan också optimeras till tider då lokalerna inte är uthyrda.

En rad förbättringar för Borås stadMartina_Lindberg_close_200x250px
– Dessa nya investeringar är i linje med vår IT-strategi och att lägga driften hos Explizit säkerställer en god service och snabba supportåtgärder, säger Martina Lindberg fritidsutvecklare Borås stad och fortsätter
– Genom tilläggsmodulerna kan vi dessutom öka servicegraden till våra handläggare, föreningar och medborgare genom att förenkla bidragsprocessen samt tillgängliggöra boknings- och passageinformation direkt till användarnas mobiltelefoner.


Martina Lindberg,
fritidsutvecklare Borås Stad

 

  Bild ovan: Amjad Sheikh (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.