Vi vill rädda världen från farliga kemikalier

Chemicals Management

chemicalsmanagementKemikalier representerar ett av världens största miljöhot. Chemicals Management hjälper dig och din verksamhet att bidra till en bättre värld och ger dig samtidigt en ökad konkurrenskraft.

Vår användning av kemikalier är mycket större och omfattande än du kan tro. Detta gäller framför allt företag och organisationer. De allra flesta kemikalier är livsnödvändiga och ofarliga, men användning av farliga kemikalier håller på att bli den tredje stora globala miljöfrågan. Världen står inför ett växande problem. Lägg till detta en allt mer krävande lagstiftning och en marknad där det är en nödvändighet att vara långsiktig och hållbar. Att ha koll på kemikalierna kommer att vara en förutsättning för alla företag. För vi vill inte ha farliga kemikalier, varken hemma eller på jobbet.

Vi finns till för att hjälpa företag och organisationer att uppfylla både de krav som finns och de krav som kommer. Kemihantering handlar om att leva upp till lagkrav, ta ett ansvar gentemot kommande generationer och att förverkliga en potentiell marknadsfördel.

Vi vill minimera de farliga kemikalierna och lämna över en giftfri miljö till våra barn..

- Pär Dunder, CEO Explizit Environment

Vi agerar som partner till företag och organisationer för att skapa en hållbar kemikalie användning sedan 1994. Idag får mer än 500 000 arbetstagare sin dagliga kemikalieinformation via vårt system. Vi är diskussionspartnern som rådger ditt företag om hur ni kan öka er konkurrenskraft och skapa en hållbar kemikalieanvändning.

 

Här får du mer information om hur ditt företag aktivt kan minska användningen av farliga ämnen samt få veta lite mer om oss som arbetar med detta: environment.explizit.se

 

chemsoft

 

 


Kontaktperson:
eva.liljendahl(@)explizit.se

Explizit