CHEMSOFT

Chemsoft som webbtjänst

► Mjukvaran och databasen finns tillgängliga som webbtjänst/molntjänst.
► Databasen har säker back-up och Chemsoft är alltid uppdaterat till den senaste versionen.
► Tillgänglig för ett obegränsat antal användare och siter.
► Kemikalieinformation i databasen kommer från de registrerade säkerhetsdatabladen i databasen.
► Informationen är uppdaterad i enlighet med avtalsvillkoren.

Chemsoft lagefterlevnadsfunktioner

► Kemikalieregister
► Databas med säkerhetsdatablad
► Riskbedömningar av hälsa, miljö och säkerhet
► Sökning/filtrering som ger träffar på restriktionslistor
► Kemikalierapporter
► Etiketter till kärl för kemikalier

Chemsoft arbetsflöde ansökan och granskning

► Elektroniskt ansökningsformulär vid ansökan av ny kemikalie
► Arbetsflöde för granskning och godkännande av nya kemikalierGranskningstjänst

► Fortlöpande granskningstjänst för alla ansökningar om nya kemikalier, och alla uppdateringar av kemikalier. Analyser av nya kemikalieansökningar och uppdateringar i hela organisationen enligt kriterierna i rekommenderad standardgranskning.
► Granskningsresultaten blir tillgängliga i systemet.

Kundsupport

Tillgänglighet 24/7 till Explizits kundportal, där användarfrågor kan ställas samt misstänkta systemfel rapporteras.
► Telefonsupport samt email normal arbetstid. (kl.8.00-17.00)
► Kundsupport : 010 709 90 43

Årlig KPI rapport

► Produkter med faronivåerna 1, 2, 3, 4 och 5 / antalet produkter
► Antal produkter med ingående ämnen på REACH restriktionslistor och SIN list.
► Totala antalet produkter
► Antalet unika produkter
► Andel produkter som är riskbedömda
► Alla KPIer rapporteras på global nivå. KPIer på mer detaljerade nivåer kan ges som en tilläggstjänst.

Flera språk

► Chemsoft är utrustat med flera språkmoduler. Enligt detta avtal så är Chemsoft utrustat med språkmoduler enligt prisspecifikation i detta avtal.
► Ytterligare språk kan läggas till under Priser i avtalet.

Chemical Helpdesk

► Kundservice för frågor angående kemikalielagstiftning. Kunden tillsätter en koordinator som samordnar frågorna och sänder dem skriftligen till Chemical Helpdesk. Explizit besvarar frågorna (upp till 4 frågor per månad) som kräver max 30 minuters utvärdering vardera. Skulle en fråga kräva längre utvärdering, lämnar Explizit en tilläggsprisuppgift. Frågorna ställs och besvaras på engelska eller svenska.


Explizit