Bedömning av Hygieniska Gränsvärden

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1
Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor och för att kunna göra riskbedömning måste man kunna avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.
En hel del ämnen är belagda med hygieniska gränsvärden men det är inte alla produkter som berörs – med denna kurs får du lära dig hur du bedömer detta – du blir mer effektiv!
Efter denna kurs kan du alltså mer effektivt utföra riskbedömningar på arbetsplatsen.

Utbildningen ger dig goda kunskaper om vad som gäller för lagstiftningen AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden. Den ger er kunskaper att beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder samt att dokumentera de utredningar som görs.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
* Lagstiftningen
* Fysikaliska egenskaper som påverkar spridning/aggregationstillstånd
* Hygienisk effekt och dagsmedelvärde
* Genomgång av Stoffenmanager
* Exponeringsmätningar
* Dokumentation
* Åtgärder
Utbildningen riktar sig till Chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar.
Efter genomförd utbildning ska man
* ha goda kunskaper om vad som gäller för lagstiftningen AFS 2015:07 Hygieniska gränsvärden
* kunna göra beräkningar via Stoffenmanager
* kunna avgöra om luftkvalitén är godtagbar
* dokumentera utredningar av hygieniska gränsvärden

Explizit