Hantering av allergiframkallande Härdplaster

Så klarar du kraven och skapar en säkrare arbetsplats
För att uppnå en säker arbetsmiljö har Arbetsmiljöverket utfärdat nya regler för hantering av härdplaster. Lagstiftningen baseras på det nya klassificeringssystemet (CLP) och företag som inte kan visa upp giltigt intyg för sina anställda måste från och med 2017 betala en sanktionsavgift på 10 000 kr per anställd. Utbildningen följer de krav som ställs i Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) för hantering av allergiframkallande härdplastföreningar. Våra utbildningsledare är experter inom kemiska lagstiftningar och har lång erfarenhet av praktiskt utförande av riskanalyser/riskbedömningar på arbetsplatsen (inklusive tolkningar av exponeringsscenarior). Utbildningen genomförs på plats för upp till åtta deltagare och kan anpassas till era behov och förkunskaper. Kursen riktar sig främst till de som hanterar allergiframkallande härdplaster, skyddsombud samt de som leder arbetet.

Vi går igenom:
• Farliga kemiska produkter och härdplaster
• Hälsoeffekter
• Lagstiftning
• Riskbedömning

Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna:
• Ha kunskap om hur kemiska ämnen kan påverka vår hälsa
• Ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inkl. REACH och CLP)
• Veta vad en kemisk riskkälla är och kunna ge exempel på olika kemiska riskkällor
• Veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de ska hanteras
• Veta hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt SAM

Explizit