Granskning

I Chemsoft finns det en funktion för ansökan och granskning av kemikalier.
Vid ert behov av att köpa in eller använda nya kemikalier, kan vi ta över och utföra hela ert granskningsarbete åt er. Vi kan även utforma och ta fram de riktlinjer och kriterier som ni vill följa. Det kan röra sig om att ni inte vill ha produkter i er verksamhet med ett visst ämne eller som förekommer på vissa ämneslistor. Att ni vill få ett utlåtande och statusar på kemiska produkter som innehåller riskminskningsämnen, utfasningsämnen m.m.

Riskbedömning

Vi kan utföra era riskbedömningar åt er enligt miljöbalken och arbetsmiljöverkets författningar.
På plats eller på distans. Vi kan ta över hela riskbedömningsarbetet. Vi kan även vara ett bollplank, stöd eller vara med och hålla er i handen via Skype när ni själva utför era riskbedömningar. Eller så förser ni oss med hanteringsinformationen och vi riskbedömer åt er utefter hälsa och miljö. Varpå ni slutligen godkänner dem.

Produktval/Substitution

Explizits kemikaliekonsulter hjälper er att välja den bästa produkten ur ett hälso- och miljöperspektiv. Detta gäller både för era befintliga produkter eller om ni tänker ta in nya produkter i er verksamhet.


Säkerhetsdatablad

Producerar ni egna kemiska produkter? Behöver ni översätta säkerhetsdatablad till andra språk och länders lagstiftning? Kanske till och med utanför EU?
Explizits kemikaliekonsulter hjälper er att skapa, uppdatera och översätta säkerhetsdatablad.
Vi kan hantera alla språk och länders lagstiftning.
Kontakta oss idag eller lägg er förfrågan/beställning direkt i vår webbtjänst: Klicka här

Kemikalierond

Explizits kemikaliekonsulter genomför en kemikalierond på plats hos er enligt AFS 2011:19, som omfattar en genomgång av förvaring och hantering av kemikalier i er verksamhet. Utfallet av kemikalieronden blir en rapport som visar: Lagkrav, observation och föreslagen åtgärd.

Inventering

Explizits kemikaliekonsulter kommer ut till er arbetsplats och inventerar era kemikalier. Resultatet efter inventeringen blir en komplett kemikalieförteckning som innehåller vilka kemikalier som används i er verksamhet och var de används.


GAP-Analys

En GAP-analys innebär en identifiering av gapet mellan hur det för tillfället ser ut i er verksamhet, och vart ni vill nå. Explizits kemikaliekonsulter genomför analysen i er verksamhet. GAP-analysen genererar en rapport om de olika steg som måste genomföras för att nå uppsatta mål kring er kemikaliehantering. GAP-analysen anpassas efter ert behov.

Systemintegrationer

Chemsoft går att integrera med andra typer av system. Inköp, underhåll eller förrådssystem. Integrationerna möjliggör exempelvis automatisk uppdatering av förbrukning i Chemsoft. Att servicepersonal vid uttag av arbetsorder automatiskt får tillgång till aktuellt skyddsblad direkt från underhållssystem m.m

Rapporter

Explizits kemikaliekonsulter kan ta ut rapporter av olika slag över ert kemikaliearbete. Dessa rapporter kan sedan också presenteras för, till exempel, ledningsgruppen. Rapporterna kan ligga till grund för strategier för ert framtida kemikaliearbete, samt för att mäta er framgång inom kemikaliearbetet.


Explizit