BEGÄR OFFERT

Be om offert för att få professionell hjälp att skapa dina säkerhetsdatablad. Observera att företags och namnuppgifterna kommer att ligga som faktureringsadress.

Varför behövs säkerhetsdatablad?

Tillverkare av kemiska ämnen och produkter som är farliga för människor och/eller miljö är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad (SDB). SDB’t ska beskriva hur produkten ska hanteras säkert för att skydda människor och miljö. Tillverkaren/distributören av den farliga produkten är skyldig att förse den som yrkesmässigt köper produkten med ett säkerhetsdatablad.

När krävs ett säkerhetsdatablad?

Lagstiftningen som ligger till grund för när säkerhetsdatablad krävs och hur de ska vara utformade återfinns i EU’s REACH-förordning. Beroende på produktens klassificering och innehåll måste tillverkaren/distributören tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för yrkesmässig användning vid leverans eller på begäran.

Säkerhetsdatablad ska skickas med vid leverans om ämnet eller produkten är klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen, innehåller ett PBT/vPvB-ämne över 0,1% eller innehåller ett ämne som återfinns på ECHAs kandidatlista över 0,1%.

Säkerhetsdatablad ska skickas till kunden vid begäran om produkten inte är klassificerad enligt CLP-förordningen men innehåller ämnen som är klassificerad enligt CLP-förordningen samt när produkten innehåller ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

I vissa fall där säkerhetsdatablad inte krävs kan tillverkaren/distributören ändå vara tvungen att förmedla information om hur produkten ska hanteras säkert till sin kund. Vår rekommendation är därför att alltid tillhandahålla säkerhetsdatablad för kemiska produkter och även för varor som innehåller farliga kemiska ämnen. Att tillhandahålla säkerhetsdatablad för era produkter ger ett seriöst intryck och är ett konkret bevis på att ni tar ansvar för människors hälsa och miljöpåverkan.

Behöver ni hjälp med att ta fram säkerhetsdatablad?

Vi på Explizit Environment har koll på regler för säkerhetsdatablad i många länder och har stor erfarenhet av att göra dem. Vi har idag stående avtal med flera stora företag att ta fram deras säkerhetsdatablad, men arbetar även med små företag som behöver hjälp med enstaka blad. Kontakta oss gärna genom att ringa oss eller fylla i formuläret nedan så hör vi av oss till er.

Explizit