Vi är Explizit Environment

Explizit Environment är en dedikerad kemikaliehanteringspartner med över 25 års erfarenhet inom kemikalieområdet. Vi servar över 100 koncerner och ca 400 unika företagskunder runt om i världen. Våra kunder finns inom maskintillverknings-, energi-, skog & pappers-, livsmedels-, stål & metall-, elektronik- och fordonsindustrin m.m.

Våra kontor finns i Skellefteå, Malmö och Göteborg.

Det Explizit-utvecklade systemet Chemsoft, är ett globalt webbaserat kemikaliehanteringssystem som idag finns i totalt 19 länder och används av över 1 miljon användare.

Vi vill hjälpa våra kunder att:
* Säkra kontroll och styrning över kemikaliehanteringen
* Leverera IT-stöd i form av Chemsoft för kemikaliehanteringen
* Granska och kvalitetssäkra vid införande och/eller vid uppdatering av kemikalier
* Uppfylla och ligga före globala och nationella lagar och regler
* Minimera risker relaterade till kemikalier och skapa en säkrare arbetsmiljö
* Fasa ut och ersätta farliga kemikalier
* Säkra och optimera inköp av kemikalier
* Marknadsföra resultat av ett proaktivt kemikaliehanteringsarbete

Besök också gärna våra Facebook och Linkedin sidor
Explizit Environments LinkedIn
Explizit Environments Facebook

Nyheter från Environment

VÅR VISION
Vi ökar våra kunders konkurrenskraft och bidrar till en bättre värld
genom att minska användandet av farliga kemikalier.
Explizit