Nyheter

Examensarbete som gör skillnad

Amela Rahmanovic, 23, är smålänningen som just nu gör sitt examensarbete på Explizit i Skellefteå. Hon läser till högskoleingenjör i Kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och kommer i sitt exjobb att analysera skillnaderna mellan säkerhetsdatablad i USA, EU och Kina.

Hennes intresse för miljöfrågor och det som händer innan kemikalier hamnar i kretsloppen gjorde att hon valde att läsa Kemiteknik, ett område som inte så många ingenjörer väljer att specialisera sig inom.

– Det är positivt att få hit examensarbetare. Eftersom det inte finns så många ingenjörer som väljer kemi som inriktning är det oerhört bra att få kontakt med de få som finns innan de har utbildat sig färdigt, säger Pär Dunder, vd för Explizit Environment

Amela Rahmanovics exjobb handlar om att analysera skillnader i Säkerhetsdatablad* mellan USA, EU och Kina och jämföra dessa med GHS**riktlinjer. GHS är bildat av FN och ska underlätta handel och minimera risker vid kemikaliehantering.

– Det passar mig bra eftersom jag är intresserad av att förebygga de skador som uppstår i miljön på grund av kemikalier. Dessutom kändes det som ett roligt och intressant examensarbete och jag har lärt mig otroligt mycket på den korta tid jag varit här, säger Amela.

Amelas exjobb fyller även en viktig funktion för Explizit som vill jobba även på de internationella marknaderna och därför måste kunna jämföra olika länders kemikalier och lagstiftningar.

– Vi sökte en student som intresserar sig för dessa frågor och lyckligtvis matchade Amelas utbildningsprofil våra behov. Och vi har haft tur, Amela visar ett osedvanligt fokus i sitt examensarbete. Hon har både breda och djupa kunskapeAmela_400x500pxr från områden som organisk kemi till hur kemi appliceras ur arbetsmiljösynpunkt. Jag ser gärna att hon jobbar vidare här framöver också, säger Pär Dunder.

Amela Rahmanovic trivs i Skellefteå och har fått ett bra intryck av Skellefteåborna. Men eftersom hon lagt mycket tid på sitt exjobb har hon inte haft så mycket tid att vara social.

– Men det känns inte som att det skulle vara svårt att hitta umgänge här när tiden finns, säger hon.

I januari ska Amelas exjobb vara färdigt och då hoppas hon på att antingen anställas av Explizit eller att få jobb som processingenjör på ett reningsverk eller i en större industri. Och blir det inte Explizit som får nöjet att anställa henne så flyttar hon gärna tillbaka till Stockholm där hon har sin syster och nära vänner.

Stor bild: Eva Rudholm, handledare och Amela Rahmanovic
Liten bild: Amela Rahmanovic

* Kemikalieinspektionen om Säkerhetsdatablad ( http://www.kemi.se/sakerhetsdatablad) Den som använder kemiska produkter i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt. Säkerhetsdatablad ska vara så lättlästa och tydliga som möjligt. De ska vara skrivna på svenska samt innehålla alla uppgifter som är viktiga att veta för att förebygga skador på människor och miljö. De ska också vara anpassade till svenska förhållanden och regelverk.

** (http://www.bureauveritas.se/home/news/news+-+ghs-clp-kifs+2005_7) Det globalt harmoniserade systemet för bedömning och märkning av kemikalier har tagits fram av FN och har implementerats för att både identifiera farliga kemikalier och att informera användaren om enskilda risker med hjälp av standardiserade symboler och formuleringar på etiketter och i säkerhetsdatablad.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.