Nyheter

Explizit och Chymeia ApS i unikt samarbete

Explizit har idag ingått ett samarbetsavtal som innebär att Explizit blir exklusiv svensk distributör för Chymeias programvara Alpha Omega, ett system för automatiserat stöd för skapande av SDS*

Samarbetet omfattar även konsulttjänster som Explizit levererar till den svenska marknaden.

”- Avtalet betyder en stor marknadsfördel och en viktig del i vår fortsatta expansion i Sverige” säger Pär Dunder, vd på Explizit Environmet AB. Det danska företaget Chymeia ApS är en mycket seriös aktör med hög kompetens och en stabil utvecklingskurva” fortsätter han.

”- För Chymeia ApS är detta ett första stort steg i vår internationalisering och den svenska marknaden är mycket intressant” säger Johannes Jind, vd på Chymeia ApS. Kemikaliehantering är centralt för båda företagen och så tillvida kan man beteckna samarbetet som ”a perfect match”. Kvalitetsfrågorna är centrala och genom att kombinera Explizits kunskaper om den svenska marknaden, deras höga kemikaliekompetens med Chymeias väl fungerade mjukvarustöd och erkända lagstiftningsexpertis skapar vi tillsammans ett komplett stöd för företag och organisationer som tillverkar eller hanterar kemiska produkter.”

Lars Bugge, marknadschef på Chymeia ApS flikar in ”- Våra analyser visar att den svenska marknaden har en mycket stor potential”

”-Våra konsulter står för den största delen i vår expansion och nu har vi skjutit till ytterligare hjälp i form av samarbetet” säger Lars Wedin, konsultchef hos Explizit Environment.

Få svenska verksamheter är införstådda med att man kan skapa SDS på ett så enkelt sätt. Alpha Omega är en helt ny företeelse på den svenska marknaden och kommer att stärka företagens konkurrenskraft betydligt. Lösningen är unik och den enda i sitt slag som marknadsförs i Sverige. Med hjälp av Alpha Omega kan kvalitetssäkrade SDS skapas och med automatik översättas till ett tjugotal språk.

*=SDS, Safety Data Sheet, en beskrivning av en kemisk produkts egenskaper, faror och hanteringsvillkor. Ett lagstiftat dokument som krävs för hantering och handel med kemiska produkter.

Chymeia   Grupp_Chymeia_Explizit

 

 

 

 

T h: Pär Dunder vd, Explizit Environment och Johannes Jind vd, Chymeia ApS
T v: Onsdagens grupp av deltagare i bland annat utbildning och workshop: Lars Bugge, Eva Rudholm, Johannes Jind, Karin Edenteg, Pär Dunder och Lars Wedin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.