Nyheter

Framtidssatsande företag fokuserar på djup specialistkunskap

Som ett led i att skapa ett tydligt varumärke byter Argentum namn och blir Explizit.

Tydligare med ett gemensamt varumärke.

Explizits specialistområden är e-hälsa, kemikaliemanagement samt e-förvaltning, alla med stark tillväxt på marknaden både nationellt och internationellt.

Koncernchefen Dan Edman säger
– Med alla våra kompetenser samlade under ett tak kan vi erbjuda bättre service och ett mer komplett tjänsteutbud till våra kunder.

Nytt namn, ny färg och ny logotyp

Den blå färgen som man har förknippat med Argentum är nu ersatt med grönt.

En ny logotype och en ny grafisk profil har också lanserats, detta för att förstärka och ytterligare tydliggöra samlingen under ett gemensamt varumärke.

– Den gröna färgen visar att vi är miljömedvetna och ett naturligt, friskt och hälsosamt hållbart företag. Färgen symboliserar även våra norrlandsrötter. säger Mikael Lindgren vice vd Explizit

Med Skellefteå som bas

Explizit är ett företag med rötterna i Skellefteå men arbetar numera även internationellt och har kunder i alla världsdelar.

– Vi har en förmåga att fånga upp kunders behov och kombinera detta med modern, strategisk IT arkitektur. Det är fantastiskt roligt att vi uppmärksammats inte bara i Sverige, utan även inom EU och vidare internationellt. säger Dan Edman. En stor del får tillskrivas att vi haft Skellefteå som bas, vilket skapat förutsättning för kontinuitet i verksamheten och att vi därmed kunnat skapa långsiktiga relationer med våra kunder, säger Dan vidare

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.