Nyheter

Fritt och enkelt med ny app för mätning av INR

Att effektivisera vården så att både tid och pengar sparas är i dag en ständigt aktuell fråga. Med ett säkert system och enkelt tillvägagångssätt kan appar vara en lösning på problemet. Explizit har tillsammans med Västerbottens länslandsting och Skellefteå kommun startat ett projekt för patienter som behandlas med Waran. Patienterna är alla anställda av Skellefteå Kommun som av olika anledningar medicineras med Waran. Projektet går ut på att patienterna får varsitt provtagningskit bestående av en smartphone och provtagningsutrustning och mäter sitt eget blodvärde. Resultatet de får rapporterar de själva in säkert och smidigt via en app. Mätningarna kan de själva bestämma när och var de ska utföras. I andra änden kan personal smidigt se resultaten då dessa går direkt in i ordineringssystemet Auricula.

Först i landet med kontroll via app

Det finns flera landsting runt om i Sverige som låter patienterna sköta sina egna kontroller men inget förutom I Skellefteå som erbjuder en enkel inrapporteringsmöjlighet via smartphone.

Resultat direkt till ordineringssystem

I stället för att gå till vårdcentralen eller till lasarettet för att få ett blodprov taget, kan patienten själv ta blodprovet och skriver själva in resultatet i den enkla appen i CheckUp, resultatet av mätningen skickas direkt till ordineringssystemet Auricula. Det gör att sjukvårdspersonalen inte behöver ta blodprov eller skriva in resultaten manuellt utan kan med lätthet övervaka medicineringen via web. Detta gör det mer säkert och tidseffektivt. Patienten får snabbare svar om något i medicineringen måste justeras. Det ger en kostnadseffektiv metod som möjliggör ekonomiska besparingar.

Mer frihet och ekonomiska fördelar

Genom att erbjuda anställda inom kommunen att ta sina egna blodprover kan tiden som går åt till detta minskas rejält. Vilket förenklar för patienten och för arbetsgivaren innebär detta att den anställde inte behöver vara borta på arbetstid.
Det är mycket tack vare Eva Karlberg som projektet finns.
”Jag skrev till kommunhälsan flera gånger och föreslog att en förenkling av provtagningar för INR skulle kunna göras då vi är många kommunanställda som tar dessa prover regelbundet. Jag tänkte mig då att vi skulle få komma till kommunhälsan för provtagningar men med det här projektet blev det mycket bättre då det innebär en stor frihet att kunna bestämma själv var och när jag ska ta mina prover”, säger Eva Karlberg, Skellefteå kommun.

Alla deltagare i projektet tycker dessutom att förväntningarna redan nu är överträffade i och med eget provtagnings ”kit” och är väldigt nöjda med att man kan vara var som helst men ändå utföra sin mätning. Att de också känner sig trygga och vet vem eller vilka de ska kontakta om problem uppstår eller vid funderingar är ett stort plus i kanten.

Alla förutsättningar finns för att projektet ska falla väl ut.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.