Anmälan till Explizits Webbseminarium: Nya regler kring Hygieniska gränsvärden och Kemiska arbetsmiljörisker

Våra frukostseminarier som ägt rum i Malmö, Göteborg och Skellefteå har varit mycket uppskattade! Flera av våra kära kunder befinner sig dock långt bort från våra tre kontor och det har därför kommit önskemål om att hålla webbaserade seminarium med samma teman.

Nya regler kring Hygieniska gränsvärden och Kemiska arbetsmiljörisker
Är ni medvetna om nyheterna och ändringarna i reglerna kring Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)?

Explizit Environment bjuder in till seminarium där vi på ett kortfattat sätt går igenom de förändringar som skett genom att jämföra de gamla och de nya föreskrifterna.

Program

  • Föreläsningspass om förändringar i föreskrifterna, ca 30 min
  • Sammanfattning av erfarenhetsutbyten från tidigare seminarium samt frågestund, 15-30 min

Seminariet är GRATIS men vi behöver veta hur många som vill vara med, anmäl dig därför nedan.  Möteskallelse med länk till mötet kommer att skickas ut till de anmälda senast 3 dagar innan tillfället. Sista anmälan är den 21/11 2018.

Var och när?

Webbaserat seminarium med kemikaliekonsult från Malmö-kontoret

2018-11-28, kl 09.00-10.00

Kontaktperson, Anna Hannukka (anna.hannukka@explizit.se) tel 0731-52 28 21

Sista anmälningsdag är en vecka före seminariet, seminariet är kostnadsfritt.
Om du får förhinder får du gärna överlåta platsen till en kollega. Om ingen från er kan komma behöver du
avanmäla dig senast 24 timmar innan seminariet, annars utgår en No show-avgift på 100 kr.

Anmälan till WEB seminarium den 28 november 2018

Jag vill anmäla mig till webbaserat seminarium

Explizit