Senaste nyheter


”Vi på Explizit har som mål att vara specialister inom valda områden och att genom vår kunskap ge företag, individer och samhälle förutsättningar för att skapa en mer hållbar framtid.”

 

Application Partnership

Application Partnership säkrar och utvecklar dina applikationer för full funktionalitet och kontinuitet, från utveckling till drift.

Vi arbetar med din verksamhet i fokus och utvecklar lösningar som levererar – idag och imorgon.

Läs mer

Booking & Planning

Booking & Planning är specialister på nischade bokningslösningar med avancerade krav på användargränssnitt, speciell inloggning, betalströmmar, integration med andra system – allt för att bokningar ska kunna administreras på ett så smart sätt som möjligt.

Läs mer

Chemicals Management

Chemicals Management hjälper dig och din verksamhet att bidra till en bättre värld och ger dig samtidigt en ökad konkurrenskraft.

Läs mer

 

Design & Development

Design & Development utvecklar funktionella, användbara IT-lösningar som lyfter verksamheten, som levereras i tid, håller kostnad och fungerar som det var meningen – eller ännu bättre.

Den viktigaste komponenten är förmågan att förstå vilka krav lösningenska leva upp till. Därför börjar våra projekt med att utarbeta en detaljerad specifikation över vilka utmaningar vi ska lösa.

Läs mer

 

eGovernment

eGovernment utvecklar smarta och effektiva lösningar för samhällsservice inom den offentliga sektorn.

Det kan vara stöd till samhälle, samhällsfunktioner och medborgare och röra sig om allt från kontakt med myndigheter, nya möjligheter att boka lokaler, olika IT-tjänster riktade mot skola, vård, omsorg, till service av fjärrvärme och sotning.

Läs mer


lug-2017-sv

Vi är stolta över att ha nöjda kunder. Våra kunder uppskattar vårt sätt att förstå sammanhang, förstå behov och komma med lösningar. Explizit erbjuder så mycket mer än en vanlig produkt eller tjänst. Idag har vi över 800 fantastiska kunder som drar nytta av våra IT-lösningar. Här ser du några av dem.Vilket kom först? De långa relationerna, eller de nöjda kunderna?
Vi är faktiskt inte säkra. Men vi är övertygade om att det ena föder det andra.

– Därför arbetar vi långsiktigt i allt vi gör.
– Därför är vi alltid uppdaterade inom våra kompetensområden.
– Därför ser vi till att skapa en trevlig och sympatisk stämning i våra arbetsgrupper.
– Därför strävar vi efter tydlighet gentemot våra kunder. Och mot varandra.
– Därför tar vi ansvar. För att projekten kommer i land. På utsatt tid. Till utlovad kostnad.