Finans & Rapport

Explizit AB har under verksamhetsåret 2017/2018 utvecklats på ett mycket positivt sätt. 

business numbers

Våra tre huvudområden Environment (Miljö och kemikalier), Public service samt Solutions har alla visat på tillväxt och ökad lönsamhet. Expansionstakten har varit högst för Public service som ökade omsättningen med 29%. Environment ökade med 22 % och Solutions ökade med 12%. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,2 mkr (6 mkr). 

Våra årsredovisningar kan beställas från:

Explizit AB
Nordlandergatan 15
931 33 Skellefteå
info(@)explizit.se

Explizit