Finans & Rapport

Explizit AB har under verksamhetsåret 2016/2017 utvecklats på ett mycket positivt sätt. 

business numbers

Våra tre huvudområden Miljö och kemikalier, Offentlig service samt Konsulting och mobilitet har alla visat på tillväxt och ökad lönsamhet. Expansionstakten har varit högst för Offentlig service som ökade omsättningen med 20%. Konsulting och mobilitet ökade med 12% och Miljö och kemikalier med 9%. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,0 mkr (4,1 mkr). 

Våra årsredovisningar kan beställas från:

Explizit AB
Nordlandergatan 15
931 33 Skellefteå
info(@)explizit.se

Explizit