Samarbeten

Gold_Partner_no_textExplizit är en Gold Certified Partner till Microsoft.

 

LoggaKMDKMD A/S är en av de största aktörerna på den danska IT-marknaden med ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 2,3 miljarder. De levererar Explizits bokningssystem Booking och InterBook vidare till kommuner runt om i Danmark. Köpenhamn är ett exempel på en kommun som nyttjar hela Explizits bokningskoncept.
Samarbetet mellan Explizit och KMD har pågått under ett antal år. Läs mer på http://www.kmd.dk

 

namnlösMiljö§Guiden är en webbaserad tjänst för att få tillgång till och hålla dig uppdaterad på miljölagstiftningen. Du väljer ut de miljölagar du vill ha bevakade – och när en ändring sker får du ett meddelande om detta. Direkt, via e-post. Läs mer på http://www.miljoguiden.se/

 

LoggaPLAN PLAN är en ideell förening för personer med aktivt intresse för logistik. Föreningen bildades 1963 och har idag över 2200 medlemmar från ca 900 företag. PLAN är representerad över hela landet i form av fem regionalt verkande kommittéer. Läs mer på http://www.plan.se/

 

Innventia_logo_rgbOn behalf of a consortium of pulp and paper industry companies with production units in Sweden, Innventia has created an extensive industry-specific chemicals database (ChemSource) containing information about the chemical products used in the pulp and paper industry.
The database also includes information about the properties of the chemical substances used as components in these products. Läs mer på http://www.innventia.com/

 

jeevesMånga påstår att Jeeves Enterprise är det bästa affärssystem man kan köpa idag. Det är troligen förklaringen till att Jeeves idag är Sveriges mest använda affärssystem. Ett modernt affärssystems uppgift är att koppla ihop hela affärsnätverket.
Medarbetare, externa säljare, underleverantörer och kunder ska kunna arbeta enkelt direkt i systemet och snabbt kunna reagera på ny information. Läs mer på http://www.jeeves.se/

 

BEA

BEA är leverantör av J2EE verktyg och plattformar såsom WLI, WLS, TUXEDO m.m. Explizit har ett partneravtal med dem och därmed också certifierade konsulter.

Bluegiga

Bluegiga är ett finskt företag med en bred produktportfölj inom Bluetooth. Explizit är återförsäljare för deras produkter i Sverige och kan tillhandahålla konsulter för integration av dessa produkter i system som kräver trådlöshet.

Sena Technologies

Sena är ett koreanskt företag med en bred produktportfölj inom Bluetooth. Explizit är återförsäljare för deras produkter i Sverige och kan tillhandahålla konsulter för integration av dessa produkter i system som kräver trådlöshet.

Norrlands Universitetssjukhus (NUS)

NUS är verksamt i Västerbotten och har en enhet som jobbar med Forskning och Utveckling av medicinsk teknik. Denna enhet har ett samarbetsavtal med Explizit för att stärka utvecklingskompetensen men också för att nå en större kundbas med sina innovationer.

Svensk Bilprovning

Bilprovningen arbetar för trygghet och säkerhet genom att erbjuda marknaden fordonsbesiktning, test- och provningstjänster samt rådgivning inom verksamhetsområdet.

Syftet med att Bilprovningen har valt att samarbeta med oss, är att de vill med Explizits kompetens stå starka inför de krav på IT-stöd som följer av den snabba förändring som idag sker i vårt samhälle.
I samband med Bilprovningens tidigare ägarskap av Explizit har vi fått en god inblick i deras system. Det innebär att många av våra uppdrag fortfarande görs åt Bilprovningen.

Tieto Sweden Healthcare & Welfare

Tieto Sweden H & W är med sitt system Procapita Sveriges största leverantör av verksamhets-/journalsystem till Sveriges kommuner. Explizits produkt CheckUp är integrerad till deras Procapita och därigenom är Tieto Sweden H & W återförsäljare av CheckUp.

Explizit