Kompetensområden

”Vi på Explizit har som mål att vara specialister inom valda områden
och att genom vår kunskap ge företag, individer och samhälle
förutsättningar för att skapa en mer hållbar framtid.”

 

Application Partnership

Application Partnership säkrar och utvecklar dina applikationer för
full funktionalitet och kontinuitet, från utveckling till drift. Vi arbetar med din
verksamhet i fokus och utvecklar lösningar som levererar – idag och imorgon.

Booking & Planning

Planering ger högre kvalitet på allt vi gör. Booking & Planning är specialister på nischade bokningslösningar med avancerade krav på användargränssnitt, speciell inloggning, betalströmmar, integration med andra system – allt för att bokningar ska kunna administreras på ett så smart sätt som möjligt.

Chemicals Management

Kemikalier representerar ett av världens största miljöhot. Chemicals Management hjälper dig och din verksamhet att bidra till en bättre värld och ger dig samtidigt en ökad konkurrenskraft.

Design & Development

Design & Development utvecklar funktionella, användbara IT-lösningar som lyfter verksamheten, som levereras i tid, håller kostnad och fungerar som det var meningen – eller ännu bättre. Den viktigaste komponenten är förmågan att förstå vilka krav lösningen ska leva upp till. Därför börjar våra projekt med att utarbeta en detaljerad specifikation över vilka utmaningar vi ska lösa.

eGovernment

eGovernment utvecklar smarta och effektiva lösningar för samhällsservice inom den offentliga sektorn. Det kan vara stöd till samhälle, samhällsfunktioner och medborgare och röra sig om allt från kontakt med myndigheter, nya möjligheter att boka lokaler, olika IT-tjänster riktade mot skola, vård, omsorg, till service av fjärrvärme och sotning.