Vi säkerställer att ditt IT-stöd ger verklig nytta för verksamheten.

Application Partnership

applicationpartnership Application Partnership säkrar och utvecklar dina applikationer för full funktionalitet och kontinuitet, från utveckling till drift. Vi arbetar med din verksamhet i fokus och utvecklar lösningar som levererar – idag och imorgon.

Verksamheter är idag alltmer beroende av att få rätt och snabb information från sina IT-applikationer. Dessa applikationer måste vara flexibla och hela tiden följa verksamhetens utveckling. För att bibehålla produktivitet och effektivitet krävs då kontinuerliga justeringar. Och till det kommer de tillfällen när man måste, eller önskar, göra större förändringar. Alla dessa justeringar, stora som små, måste ske under kontrollerade former utan att äventyra den dagliga verksamheten. Samtidigt är det avgörande att alla investeringar görs med full kontroll på resultat och kostnad.

Explizit säkerställer applikationernas nytta för din verksamhet över tid.

Vi levererar bäst när vi fungerar som partner och inte ”bara” är en leverantör. När vi lär känna och förstår hur er verksamhet fungerar, får vi större möjligheter att arbeta proaktivt och kan bidra till säkra och förbättra verksamheten. Ett närmare samarbete ger oss naturlig insikt i vad ni gör, men också i era planer för framtiden. Då kan vi bidra med teknisk omvärldsbevakning av nya operativsystem, databaser, Office-paket och andra lösningar somkommer att förbättra era applikationer. Men vi kan också redan från första dagen komma med förslag på IT-nyheter som kan ge er nya möjligheter.

Kontaktperson:

perolof.olsson(@)explizit.se