Samhällsservice så snabbt och effektivt som möjligt.

eGovernment

eGovernment utvecklar smarta och effektiva lösningar för samhällsservice inom den offentliga sektorn.

Explizit leverereGovernmentar stöd till samhälle, samhällsfunktioner och medborgare. Det kan röra sig om allt från kontakt med myndigheter, nya möjligheter att boka lokaler, olika IT-tjänster riktade mot skola, vård, omsorg, till service av fjärrvärme och sotning.

E-förvaltning är samlingsnamnet för all verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerat med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Det är ett område som involverar processer, teknik och stöttande system för olika intressenter – och det kräver utveckling både på insidan och utsidan. På insidan behövs bra system som stödjer verksamheten och ser till att olika system kan interagera med varandra. Målet är en effektiv och bra digital handläggning av de ärenden som medborgarna genererar. På utsidan krävs nya moderna e-tjänster som är lätta att förstå och nyttja, och som lever upp till statens tekniska krav.

Våra kunder i den offentliga världen består av över 240 kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi har lång erfarenhet av att införa e-förvaltning, vi kan teknik, utveckling och kan bistå med råd kring utveckling inom offentlig verksamhet. Det svåra i den digitala världen är att göra det enkelt att samverka med andra system, verksamheter och myndigheter. För oss är de utmaningarna en del av vardagen.

WALDA_SVART

CHEMSOFT_SVART

WARNA_SVART

interbook_go_svart-gron

 

 

Kontaktperson:

nilla.kack(@)explizit.se