Vilket kom först? De långa relationerna, eller de nöjda kunderna?

Vi är faktiskt inte säkra. Men vi är övertygade om att det ena föder det andra.
– Därför arbetar vi långsiktigt i allt vi gör. Därför är vi alltid uppdaterade inom våra kompetensområden.
– Därför ser vi till att skapa en trevlig och sympatisk stämning i våra arbetsgrupper.
– Därför strävar vi efter tydlighet gentemot våra kunder. Och mot varandra.
– Därför tar vi ansvar. För att projekten kommer i land. På utsatt tid. Till utlovad kostnad.

Vi är stolta över våra nöjda kunder och våra långsiktiga kundrelationer. Och vi vågar påstå att våra kunder håller med oss om att detta är vårt framgångsrecept.
Lantmännen är en av de största koncernerna som använder Explizits system Chemsoft för att hålla ordning och reda på sina ke­mikalier.
Läs mer..


skatteverket

Skatteverket har troligen idag det bäst utbyggda IT stödet för medborgare, med ansvar
för folkbokföring skatter med mera.
Läs mer..


Svenska kyrkan har tillsammans med Explizit tagit kontroll över sin kemikaliehantering.
Läs mer..bilprovningen
Köhanteringssystemet håller reda på fordon som skall besiktas under en dag.
Läs mer..


Tanken var att distribuera information om t.ex. driftstopp, åtgärder och annat till kunder som abonnerade på denna tjänst.
Läs mer..

kundcase_trafikv
Trafikverket bedriver ett omfattande arbete med att styra och kontrollera kemikaliehanteringen hos alla sina entreprenörer.

Läs mer..