Kundcases

Boliden – Produktion & Grafik

newbolidenVi har utvecklat ett antal rapporter för produktionen som presenteras på Bolidens Intranät, bl.a. skift- och utfallsrapporter. Syftet med dessa rapporter är att ge ett bättre och enklare stöd för produktionen att kontrollera vad som sker, skett och vad som kommer att ske i produktionen. Rapporterna är baserade på J2EE m.a.o. skrivna i Java och JSP. Som applikationsserver har Apache/J-Boss använts.

På uppdrag av Boliden utvecklar Explizit en programvara för att kunna få en överblick i gruvan om nuvarande och planerade aktiviteter. Programmet visar en grafisk 3D representation av gruvan för en enkel och snabb överblick över var resurser och aktiviteter används i gruvan.

Explizit