Lantmännen

Lantmännen_logo

Lantmännen är en av de största koncernerna som använder Explizits system Chemsoft för att hålla ordning och reda på sina ke­mikalier.

Lantmännen har under ett antal år arbetat med att införa Chem­soft i koncernens olika delar och samtidigt skapat rutiner samt medvetenhet för kemikaliefrågor­na. År 2007 bestämdes att samt­liga verksamheter inom den nor­diska verksamheten skulle ha ett gemensamt kemikaliehanter­ingssystem, Chemsoft.

 

kundcase_lantmannen

 

 

 

 

 

 

 

 

ladda hem Lantmännens case med Chemsoft här.

Explizit