Svenska kyrkan – ökar takten på sitt miljöarbete

Svenska kyrkan har under ett längre tid arbetat med miljöfrågor av olika slag. När lagen om kemikaliehantering kom, så var det en naturlig fortsättning på miljöarbetet.

Explizit kunde erbjuda en arbetsmetod och en plan för hur arbetet med kemikaliehantering skulle göras. Först behövs det en utbildning. Utbildningen behöver man för att kunna identifiera och inventera alla kemiska produkter. Ersätta och avveckla produkter. Med nyckeltal och rapporter ta kontroll över sina kemikalier.

Kemikaliehantering är en ständigt pågående process. Nya produkter kommer ut på marknaden, och gamla produkter förändrar sin kemiska sammansättning. Med grunden lagd och ett it-system, blir det möjligt att följa med i förändringarna.

Luleå Stift som är ett av Sveriges 13 stift, started processen kring kemikaliehantering, med ett pilotprojekt i Skellefteå församling. Efter en utvärdering av arbetssätt och resultat, valde Svenska kyrkan att låta alla Sveriges stift tillsammans med Explizit ta kontroll över sim kemikaliehantering.

 

Explizit