Skatteverket – Utveckling & test folkbokföring

skatteverket

Ändamålet med folkbokföringen är att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. Skatteverket lämnar dagligen uppgifter till andra myndigheter via ett centralt aviseringssystem, kallat Navet. Varje dag görs ett mycket stort antal uppdateringar t.ex. beträffande adressändringar, födslar, vigslar.

Folkbokföringen har en Oracledatabas och tjänsterna är skrivna i COBOL eller C. Uppdraget bestod i att, tillsammans med Skatteverkets personal, förändra och förbättra ett antal tjänster samt bistå vid testning av en onlineuppdatering av Navet.

Explizit