Trafikverket

trafikverket_graskalaTrafikverket bedriver ett omfattande arbete med att styra och kontrollera kemikaliehanteringen hos alla sina entreprenörer. Bakgrunden är det som hände i Hallandsåsen 1997. De använder Explizits system Chemsoft för att registrera märkningspliktiga kemikalier som entreprenörerna använder. Men det som gör dem unika och till en av Explizits största kund är en webbportal som Explizit skapat. Där måste alla Trafikverkets entreprenörer ansöka och få sina kemiska produkter granskade innan de används.

 

kundcase_trafikv

ladda hem trafikverkets case med Chemsoft här.

Explizit