Ladda upp säkerhetsdatablads filer

Här skickar du upp underlag för att vi skall kunna skapa dina säkerhetsdatablad.

Ladda upp antingen säkerhetsdatablad från ursprungsleverantören eller annat underlag. Saknas det så fyll i vår Säkerhetsdatabas mall från länken nedan. Av säkerhetsskäl är det enbart möjligt att ladda upp PDF/word och Excel filer utan Macron. OBS Det är MYCKET viktigt att du anger korrekt order nummer (finns i mailet) för att vi skall kunna hitta dina filer.
Explizits villkor kan du läsa här. och utförlig instruktion för framtagning/uppladdning finns här.

Ladda upp befintliga 

Skapa egna underlag från mall
Ladda ner en Excel mall från nedan länk. Fyll i nödvändiga data och spara sedan den på din dator, helst i PDF format.
När man gjort alla manuella skall även dessa laddas upp vilket skall ske med uppladdningsfunktionen till vänster.

Ladda ner mall för säkerhetsdatablad