Här skickar du upp underlag för att vi skall kunna skapa dina säkerhetsdatablad.

Ladda upp antingen säkerhetsdatablad från ursprungsleverantören eller annat underlag. Saknas det så fyll i vår Säkerhetsdatabas mall från länken nedan. Av säkerhetsskäl är det enbart möjligt att ladda upp PDF/word och Excel filer utan Macron. OBS Det är MYCKET viktigt att du anger korrekt order nummer (finns i mailet) för att vi skall kunna hitta dina filer.
Explizits villkor kan du läsa här. och utförlig instruktion för framtagning/uppladdning finns här.
 

Fyll i mallen och ladda upp underlag
Fyll i mallen som finns att öppna längre ned och spara.
Ladda upp mallen och säkerhetsdatablad från ursprungsleverantören eller annat underlag.
Av säkerhetsskäl är det enbart möjligt att ladda upp PDF/word och Excel filer utan Macron.
Ladda ner mall för säkerhetsdatablad

Explizit

Villkor.

Utifrån den information ni lämnar om produkten och dess innehåll tar vi fram ett säkerhetsdatablad enligt gällande EU-regler. Nationella hygieniska gränsvärden tas med för respektive land i de fall de finns några.

Ni som leverantör av produkter som kräver säkerhetsdatablad är ansvariga för att dess innehåll är korrekt. Det är därför viktigt att ni själva kontrollerar att säkerhetsdatabladets innehåll stämmer överens med er kännedom om produkten.

Efter att vi har levererat säkerhetsdatabladen till er och ni har kontrollerat bladen, har ni möjlighet att återkoppla till oss för att göra eventuella justeringar efter era önskemål. Detta ska ske inom 3 månader efter leverans och gäller vid ett tillfälle. Önskas uppdatering av säkerhetsdatabladen vid ett senare tillfälle är ni välkomna att göra ny beställning för uppdatering av det blad vi redan tagit fram åt er.
Säkerhetsdatabladen levereras i pdf-format.

Instruktioner

För att våra kemikalieexperter skall kunna leverera säkerhetsdatablad till er behöver de få underlag, antingen i form av information som ni redan har eller att ni fyller i vårt malldokument. Dessa dokument (som skall vara antingen PDF, Word eller Exceldokument (utan macron)) skall sedan laddas upp via funktionen till vänster.

Obs! Det är mycket viktigt att ni anger Explizits order nummer samt rätt mailadress till ansvarig konsult så att vi snabbt kan lokalisera era uppladdade dokument.

Om man vill skapa egna underlag, klicka på länken att ladda ner mall, den mallen hamnar i en katalog på er dator "Hämtade filer", fyll i den med önskade data och spara den som en fil på din dator. Sätt ordernumret som ett prefix i namnet så kan den lättare återfinnas. Ladda sedan upp det dokumentet med funktionen till höger.

OBS VIKTIGT. Man kan INTE använda Google Chrome då den inte kan spara de data ni fyller i. Använd helst Adobe Reader eller Microsoft Edge.

För att Explizit ska kunna skapa och leverera säkerhetsdatablad till er behöver ni skicka underlag. I mallen är fält med * obligatoriska. 

Har ni funderingar hur göra är ni välkomna att kontakta ansvarig konsult.