Distansutbildningar online


Vi har ett antal öppna online utbildningar, som erbjuds ca två gånger per år. Är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni köper en företagsanpassad utbildning.
Kontakta vår konsultchef Åsa Svanberg för mera information.
Vi rekommenderar också att nya medarbetare går både Chemsoft intro och Riskbedömning i Chemsoft. De utbildningarna ges dagarna efter varandra.

För mer information om respektive utbildning klicka på utbildningens namn så visas en utökad beskrivning.

CHEMSOFT INTRO

Utbildningen riktar sig till: Nya Chemsoft-användare som inte är administratörer.
Tid: 3 timmar ink paus, kl 9-12
Var: Distanskurs online via Zoom
Pris: 2 500 kr/deltagare (ex moms)
Datum: 19 maj 2020

CHEMSOFT RISKBEDÖMNING

Utbildningen riktar sig till: Nya Chemsoft-användare som inte är administratörer.
Tid: 3 timmar ink paus, kl 9-12
Var: Distanskurs online
Pris: 2 500 kr/deltagare (ex moms)
Datum: 20 maj 2020

EXPONERINGSSCENARIER I SÄKERHETSDATABLAD

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, arbetsmiljö eller yttre miljö. Kursinnehållet är särskilt lämpat för de som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter
Tid: 3 timmar ink paus, kl 9-12
Var: Distanskurs online
Pris: 2 900 kr/deltagare (ex moms)
Nästa tillfälle: 15 september


FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR

Alla våra utbildningar kan givetvis ges enbart för ert företag, antingen online eller att vi besöker er.
Är ni fler än tre deltagare från samma företag rekommenderar vi ett eget utbildningstillfälle, så får ni mera utrymme till frågor som är specifika för er verksamhet.
Kontakta konsultchef Åsa Svanberg för mera information:
Åsa Svanberg
tel: 070-232 58 83

Explizit

CHEMSOFT INTRO

Tid: 3 timmar ink paus, kl 9-12
Var: Distanskurs online
Pris: 2 500 kr/deltagare (ex. moms)
Datum: 19 maj 2020

Kursen är anpassad för de som inte tidigare använt systemet, exempelvis nyanställda. Utbildningen inleder med
varför ett kemikaliehanteringssystem behövs och en lagöversikt för
slutanvändare av kemiska produkter. Därefter presenteras Chemsoft och deltagarna får arbeta självständigt
eller i mindre grupper med interaktiva övningar. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna
skapa och redigera kemikalieförteckningar samt kunna söka upp och filtrera fram information.
Utbildningspasset inkluderar även hur användarna kan få stöd när det är exempel på användarfrågor och tekniska problem.

Innehåll
• Säkerhetsdatablad (SDS): Import och automatiska uppdateringar
• Användargränssnitt
• Produktlista: Söka, filtrera och hämta - Övning 1
• Organisation: Avdelningar, produkter, förbrukning och kolumninställningar - Övning 2
• Sökningar, filtreringsalternativ och restriktionslistor - Övning 3
• Kundportalen och användarmanual

Utbildningen riktar sig till
Nya Chemsoft-användare som inte är administratörer. Dvs användare som ska skapa och
redigera kemikalieförteckningar och söka information.
De som ska riskbedöma bör även gå kursen Chemsoft Riskbedömning.

CHEMSOFT RISKBEDÖMNING

Tid: 3 timmar ink paus, kl 9-12
Var: Distanskurs online
Pris: 2 500 kr/deltagare
Datum: 20 maj 2020

Chemsoft har ett bra stöd för riskbedömning baserat på föreskrifterna Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).
Dessutom inkluderas yttre miljö som exempelvis saneringsmetoder och avfallshantering. Utbildningen riktar sig
till personer som tidigare riskbedömt hanteringen av kemiska produkter, men inte i Chemsoft.
Utbildningen ger en kort introduktion till lagkraven och därefter arbetar deltagarna med att riskbedöma
kemiska produkter baserat på farliga egenskaper och hanteringsinformation från förberedande uppgift.
Observera att vi även erbjuder en heldagsutbildning för riskbedömning som inkluderar lagkrav och våra
rekommendationer (halvdag teori och halvdag riskbedömning i Chemsoft) – kontakta konsultchef Åsa Svanberg
för mera information tel: 070-232 58 83.

Alla som riskbedömer i Chemsoft bör vara bekända med föreskrifterna Kemiska arbetsmiljörisker.

Program
• Förberedande uppgift: Ta fram säkerhetsdatablad och hanteringsinformation för produkt som hanteras hos er (formulär från Explizit)
• Kemiska arbetsmiljörisker - Introduktion till lagkraven
• Rekommenderad arbetsgång
• Riskbedömning i Chemsoft: Identifierare risker, riskvärdering och åtgärder. Skyddsinstruktioner / skyddsblad.

Utbildningen riktar sig till
Nya Chemsoft-användare som ska riskbedöma hanteringen av kemiska produkter.

EXPONERINGSSCENARIER I SÄKERHETSDATABLAD – SÅ GÖR DU FÖR ATT UPPFYLLA LAGKRAVEN

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Tid: 3 timmar ink paus, kl 9-12
Var: Distanskurs online
Pris: 2 900 kr/deltagare
Nästa tillfälle: 15 september

Välkommen till en interaktiv utbildning om exponeringsscenarier. Kursen går igenom vilka
övergripande krav som ställs på tillverkare/importörer, leverantörer och slutanvändare.
Andra delen handlar om att läsa och förstå exponeringsscenarier. Denna del inkluderar ett
antal övningar som belyser generella begränsningar, ventilation och skyddsutrustning,
exponering och upptag samt yttre miljö. Kursen avslutas med en genomgång av likheter och
skillnader mellan nationell arbetsmiljölagstiftning och exponeringsscenarier.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Grundläggande krav som ställs på tillverkare/importörer, leverantörer av kemiska produkter och slutanvändare.
– Färdighet i att läsa och tolka exponeringsscenarier
– Koppling till nationell arbetsmiljölagstiftning

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare får en grundläggande förståelse av lagkraven och övning i att
läsa och förstå innehållet i exponeringsscenarier.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, arbetsmiljö eller yttre miljö. Kursinnehållet är särskilt lämpat för de som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter.