Adoxa Medborgare

Används av företag och organisationer där man publicera olika typer av tjänster till medborgaren beroende på sin egen personals kompetens och tillgänglighet.

Ett konkret exempel på detta är Arbetsförmedlingen som med hjälp Adoxa publicerar tider till handläggare med olika typer av branschkompetens så kommer medborgaren 
att få träffa rätt handläggare redan vid första mötet


Kundcase, Arbetsförmedlingen

Genom att använda sig av Adoxa har Arbetsförmedlingen förenklat och förkortat inskrivningsprocessen för både handläggare och arbetssökande.Som arbetssökande är det nödvändigt att skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att tillexempel kunna söka ersättning från a-kassan. Tidigare har detta inneburit ett besök på det lokala kontoret för bokning av tid,Adoxa_Medborgare men idag kan den arbetsökande själv boka in den tiden genom att logga in på Mina sidor på Arbetsförmedlingens hemsida.

– Att handläggare kan publicera sina lediga tider och de arbetssökande kan boka dessa gör att vi kan planera våra egna resurser samtidigt som det förenklar för de arbetssökande att komma i kontakt med rätt handläggare hos oss, säger Margareta Schöier, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Stockholm.

Adoxa är integrerat med Arbetsförmedlingens Active Directory och Microsoft Outlook, vilket medför att de tider som visas på Mina Sidor är sökbara genom yrkesområde och lokalkontor samt att handläggarens kalender alltid är synkroniserad med bokningar som sker i Adoxa.

Hämta produktblad