Chemsoft – Experttjänster

100+ år av ERFARENHET – till din tjänst!

Ända sedan 1993 har Explizit stöttat företag med att säkerställa att kemikaliehanteringen sköts på effektivt sätt ur både ett hållbarhets- och kostnadsperspektiv. Våra erfarna team av experter är den bästa partnern du kan anlita för att komma tillrätta med dina strategiska och operativa utmaningar inom kemikalieområdet.

I vårt arbete stöttar och guidar vi våra kunder för att minska antalet kemikalier och identifiera kemikalier som behöver ersättas för att minska påfrestningen på miljön. Effekten av vårt arbete visar sig genom att våra kunder uppnått en mer hållbar användning av kemikalier och en minskning av kostnaderna.Från dagliga operativa frågor till strategisk inriktningsbeslut

Bedömning och godkännande av nya kemikalier

  • Riskanalyser
  • Organisation och rutiner för kemikaliehantering
  • Substitutionsanalys och bedömning alternativa kemikalier
  • Bevakning av efterlevnad
  • Nyckeltal och målbilder för användningen av kemikalier
  • Skapande av säkerhetsdatablad, SDS
  • Utbildning, läs mer här


radar

download-informationLadda ner dokument

request-a-meetingBoka möte/demo

contact-manKontakta oss