20 års erfarenhet från kemikaliehantering.

UTBILDNING – Kemikalier och förordningar

Våra erfarna konsulter utbildar våra kunder eller leverantörer i kemikaliehanteringen och kemikalielagstiftning . Vi lär ut strategier för substitution av farliga kemikalier …

Det kommer en aldrig sinande ström av nya regler och marknadskrav när det gäller kemikalier. Explizit håller öppna utbildningar, men även företagsspecifik utbildningar, där vi behandlar ett brett spektrum av frågor som berör kemikaliehanterings olika utmaningar.

Då utbildningarna designas av våra experter, kan våra utbildningar skräddarsys för att exakt möta dina utmaningar och hjälpa dig skapa rutiner som bygger på ett hållbarhetsperspektiv. Vi delar mer än gärna med oss den erfarenhet vi byggt upp genom att arbeta med många olika branscher och företag. Denna kunskap är otroligt värdefull för att snabbt kunna ändra strategier och metoder utifrån nya lagkrav och marknadsbehoven.

Vi utbildar din kemikaliegrupp, dina chefer och anställda inom följande ämnesområden:

  • Styrning och strategier för kemikaliehantering
  • Befintlig och kommande kemikalielagstiftning
  • Utfasning och substitution av kemikalier och material
  • Riskbedömning av hantering av kemikalier
  • Giftfri produktutveckling
  • Hur man hanterar kemikalier i leverantöskedjan
  • Övriga frågor som rör kemikaliehantering

paragraf-kolv

Vi kan kemikaliehantering

Vi bevakar och följer mycket noggrant de senaste trenderna och förordningarna. Våra experter har mer än 20 års erfarenhet från kemikaliehantering.

download-informationLadda ner dokument

request-a-meetingBoka möte/demo

contact-manKontakta oss