Interbook Go

Interbook Go! | Modernt bokning- och bidragssystem

Aldrig har bara ett system kunnat göra så mycket för så många genom det moderna användargränssnittet, de nya funktionerna och den nya tekniken. Handläggare som hinner mer. Anläggningspersonal som får full koll. Föreningar som får fler människor i rörelse. Privatpersoner som på ett enkelt och intuitivt sätt kan söka, boka kortbetala och passera på den tid och plats som bäst lämpar sig för den tänkta aktiviteten.

Beslutsfattare erhåller verktyg för kontroll av kostnader och verksamhetsstöd. En utopi? Nej, inte om din kommun har Interbook Go! – marknadens ledande och mest e-kompletta IT-stöd för hantering av bokning och bidrag. Systemet hjälper till att utveckla verksamheterna hos både små och stora kommuner. De största tillsammans med de mest serviceintensiva kommunerna sköter all boknings- och bidragshantering i Interbook Go!

Redan idag har vi framme det som flertalet kommuner efterfrågar; ett enda system som innehåller

  • Nya e-tjänster för boknings och bidrag till för privatpersoner och föreningar, med 100% digitala vägar.
  • Stöd för bokning och servicepersonal i PC, smartphone och surfplatta, följer statens riktlinjer.
  • Säsongsansökan med ”drag and drop”
  • Webbaserat modernt processvänligt verksamhetsstöd för bokning och bidrag som är kopplat till e-tjänsterna
  • API:er för att integrera mot andra system/andra tjänster

Då återstår frågan, vad och hur skulle Interbook Go! kunna förbättra för er?  Kontakta oss gärna!

bara-vinnare

utbildningsprogramKontaktperson:

Nilla Käck 

Inge Sjölin 

 

Explizits support nås via vår Kundportal: kundportal.explizit.se. Om du stöter på problem i Kundportalen ber vi dig kontakta vår Servicedesk: 010 709 90 42