Interbook Go

Interbook Go! | Nästa generation boknings- och bidragssystem

I vårt nya system har vi samlat all vår erfarenhet av IT-stöd inom offentlig förvaltning tillsammans med önskemål från våra användare på förvaltningar runt om i landet. Vårt mål har varit att skapa det mest lättanvända och tryggaste verksamhetsstödet baserat på moderna krav och möjligheter kring användarvänlighet och säkerhet.

Du får ett och samma system för handläggare, föreningar, privatpersoner och företag. En rollbaserad inloggning ser till att varje användare får de uppgifter och funktioner den behöver. Informationen är samlad på några få översiktssidor med logiska flöden mellan olika steg. Informationen kring föreningar, anläggningar, bidrag etc har fått egna ikoner med centraliserade underflikar vilket skapar tydlighet och överblick och kan koncentrera dig på det som är väsentligt för just dig.

Föreningar och privatpersoner kan sköta sina ärenden direkt i systemet. Ställ in parametrar och villkor, planera säsonger, hämta er regelkontrollerade närvarodata och få ut tydliga rapporter. Bara så där!

Alla blir vinnare! 
Privatpersoner kan sköta sina bokningar och betalningar direkt i mobilen. Eftersom systemet är moduluppbyggt kan förvaltningen skräddarsy funktionalitet helt efter behov, och enkelt komplettera med fler funktioner när det är aktuellt.
Helt nya möjligheter att integrera andra system så som exempelvis passersystem, presentation på skärmar, utbetalnings- och faktureringssystem. Interbook Go ger också kommunen valfrihet när det gäller driften.

Enkelt och kraftfullt – full koll!

  • Nya e-tjänster för boknings och bidrag till för privatpersoner och föreningar, med 100% digitala vägar.
  • Stöd för bokning och servicepersonal i PC, smartphone och surfplatta, följer statens riktlinjer.
  • Säsongsansökan med ”drag and drop”
  • Webbaserat modernt processvänligt verksamhetsstöd för bokning och bidrag som är kopplat till e-tjänsterna
  • API:er för att integrera mot andra system/andra tjänster

Så här tryggt och enkelt har aldrig bokningar och bidrag hanterats tidigare. Välkommen till Interbook Go.

utbildningsprogramKontaktperson:

Nilla Käck nilla.kack(@)explizit.se

Inge Sjölin inge.sjolin(@)explizit.se

Explizits support nås via vår Kundportal: kundportal.explizit.se. Om du stöter på problem i Kundportalen ber vi dig kontakta vår Servicedesk: 010 709 90 42