Säkerhetsdatablad

Offertförfrågan

Varför säkerhetsdatablad?

Enligt EU:s REACH-förordning finns krav på säkerhetsdatablad för ämnen och blandningar farliga för människa och miljö. Leverantören av den farliga produkten är skyldig att förse den som använder produkten yrkesmässigt med säkerhetsdatablad. Du kan läsa mer om säkerhetsdatablad här

Varför anlita oss?

Vi på Explizit Environment har jobbat med kemikalier och säkerhetsdatablad sedan 1993. Våra experter har skapat eller uppdaterat säkerhetsdatablad för mer än 80 000 kemikalier. Vi har järnkoll på regler och förordningar i många länder.
Vi arbetar med att ta fram säkerhetsdatablad för många större kunder.