Wärna

Wärna – Överförmyndarsystemet för alla

WARNA_SVARTWärna är det administrativa systemet för överförmyndare. Akterna utgör grunden för bland annat dagboksanteckningar, uttagstillstånd, arvodesberäkningar och korrespondens.

I Wärna finns en automatisk koppling till Microsoft Word. Wärna är ett levande system som ständigt utvecklas enligt de önskemål och idéer som framkommer vid utbildningar, kundstöd samt vid våra Användarkonferenser.

Idag finns det 225 Wärnakommuner i Sverige.

 

Hämta utbildningsprogrammet här:
Wärna utbildningsprogram hösten 2018


Kontaktperson:
Nilla Käck nilla.kack(@)explizit.se

Explizits support nås via vår Kundportal: kundportal.explizit.se. Om du stöter på problem i Kundportalen ber vi dig kontakta vår Servicedesk: 010 709 90 42