Wärna Go | Sveriges mest beprövade system för överförmynderi i ny skepnad

Gör som många kommuner redan gjort – starta och vänta inte

Fördelar för alla
► Kompetenta och kompletta verksamhetsfunktioner som används av många
► Nu med mätbar ärendehantering
► Webbaserade och professionella användarvänliga gränssnitt
► Navigationshjälp och valfrihet i arbetsprocessen. Arbeta på ett säkert och tryggt sätt
► Få 100% hantering av ställföreträdarnas redovisning via e-Wärna

Du loggar in via en vanlig webbläsare och kan nå Wärna Go, oavsett vilken dator du använder. Ett professionellt designat system med rollbaserad inloggning ser till att varje användare får de uppgifter och funktioner den behöver och inte mer.


Fördelar för handläggaren /administratörer
Informationen är samlad runt några få översiktssidor med logiska flöden och närhet till nödvändig specialinformation. En förloppsindikator visar var i processen du är och ger navigeringsstöd och valfrihet i arbetet. Du slipper förkortningskoder, handböcker och annat tekniskt krångel. Wärna Go erbjuder ett 100% digitalt flöde – från inkommande registrering till granskning och beslut inkluderat akter, status, tjänsteanteckningar, dagböcker, påminnelser etc som över 230 kommuner är vana att arbeta med. Inkommande ärenden blir lättare att hantera och en meddelandefunktion (lanseras snart) ger möjlighet till helt digitala aviseringar och utskick, inklusive möjlighet att sätta påminnelsedatum. Wordmallar för utgående korrespondens effektiviserar arbetet ytterligare. Du får det bästa av två världar: Snabbhet, säkerhet och flexibilitet kombinerat med webbaserad tillgänglighet.

Fördel för beslutsfattare
Förutom frivillig processguidning (via flödesindikator) och allt annat som vi beskrivit finns nu en helt ny funktion i form av ärendehantering. Den är också ”frivillig” och fungerar både som en digital registratorform och kan även ge mätbar statistik över hur lång tid ärenden tar att hantera. Det finns även grafiskt inbyggt diagram som visar på hur långt fram man exempelvis ligger med granskningsarbetet. Den nya statistikdelen är också ett uppskattat tillskott och goda nyheter för sammanställningar, presentationer och nationell överförmyndarstatistik. Nu behöver man inte hämta in underlag från olika håll. Rätt underlag har aldrig varit enklare än nu.

Fördelar för It avdelningen
Wärna Go är en modern, användarvänlig och säker webbapplikation. Mycket energi har satsats på ramverket samt interaktion, teknik och säkerhet. Den underliggande tekniken har fått ännu mer muskler och flexibilitet. Databasen använder Microsoft SQL Server. Säkerheten har varit en viktig aspekt i utvecklingsarbetet och det finns händelseloggar. Av sekretesskäl finns nu än fler roller. Ett flertal olika browsers stöds och Wärna Go anpassas efter olika stora fönster för datorer och ”paddor”. Systemet erbjuder som standard inloggning med hög säkerhet men även AD/ADFS-inloggning är möjlig vilket gör det enkelt och tryggt att styra olika behörigheter till systemet även över tid.

e-tjänst för ställföreträdare
Med den kompletterande e-tjänsten e-Wärna har ställföreträdare funktioner för att lämna in års- och slutredovisningar samt arvodesräkningar. Även granskning av dessa uppgifter görs i e-Wärna för slutlig hantering i Wärna Go. Mobilt bank-id och e.signering används. Den digitala processen blir 100% och underlättar för både ställföreträdare och kommunen.Läs gärna vår senaste utbildningskatalog


Kontaktperson:

Carina Bergkvist
Jonas Vesterlund
Explizits support nås via vår Kundportal: https://kundportal.explizit.se.
Om du stöter på problem i Kundportalen ber vi dig kontakta vår
Servicedesk: 010 709 90 42 eller via e-post


 
 

Explizit