Vi är Explizit Public Service

Vi erbjuder egenutvecklade programvaror och tjänster till kommuner. Till detta kommer anpassningar, integrationer och Business Intelligence. Våra stöttande tjänster innefattar verksamhets- och projektstöd, olika typer av utbildning, teknikstöd och drifttjänster. Vi har också support och underhållsåtagande med våra kunder utifrån ITIL och där supportlinjen alltid är bemannad med verksamhetskunnig personal. Till hjälp finns kundportal, välutbildade kompetenta resurser, processer, rutiner, instruktioner och ansvarsområden.

VÅR VISION
Våra kundåtaganden och programvaror ska upplevas innovativa och ligga i framkant
där vi eftersträvar högsta kvalitet och effekt i alla aspekter hos alla användare och oss själva.