Explizit Environment erbjuder en öppen riskbedömningsutbildning i Göteborg, Malmö och Skellefteå.

Kursbeskrivning

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemiska produkter eller andra kemiska riskkällor. Utbildningen går igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats och hur de påverkar vår hälsa. Syftet med utbildningen är att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för era medarbetare samt att uppfylla gällande nationell arbetsmiljölagstiftning.
Teori blandas med interaktiva övningar. Bland annat får ni möjlighet att riskbedöma produkter som ni hanterar på er arbetsplats.

Utbildningen ger bland annat svar på följande frågor:

► Vad är en kemisk riskkälla och hur kan de orsaka ohälsa och olycksfall på arbetsplatser?

► Vilka ämnen och produkter bör undvikas helt?

► Var hittar jag information om produkternas farliga egenskaper och rekommenderade skyddsåtgärder?

► Hur går jag tillväga för att bedöma riskerna och vidta lämpliga åtgärder?

► Vilka krav ställer föreskrifterna om Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och tillhörande Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)?

► Vilka övriga föreskrifter från Arbetsmiljöverket ska vi känna till?

Program

9.00 Introduktion
Intag av nya produkter – vad gäller?
Risker med kemiska produkter
Vad är en kemisk riskkälla?
Upptagsvägar
Vilka ämnen och produkter bör undvikas helt?

10.00 PAUS

10.15 Riskbedömning
Vem ansvarar för riskbedömningen och vilka personer ska delta?
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) – lagkrav och rekommendationer.
Övning 1: Hitta information i säkerhetsdatablad.
Övning 2: Riskbedömning av produkter som ni hanterar

12.00 LUNCH

13.00 Särskilda regler
Märkning av behållare och rörledningar samt förvaring
Ämnen med förbud eller tillståndskrav
CMR-produkter
Härdplaster
Organiska lösningsmedel
Bly och kvarts (AFS 2011:19, AFS 2005:6 och AFS 2015:2)
Övriga föreskrifter som kan vara relevanta för er verksamhet

14.15 PAUS

14.30 Luftföroreningar och hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

15.00 Övning: Riskbedömning av produkter som ni hanterar (komplettering)

16.00 Avslutande diskussion och sammanfattning av dagen.


Våra kursledare


Kursen genomförs på följande platser och följande dagar.

Skellefteå 15 jan 2019, Nordlandergatan 15, kursledare Monika Boström.
Malmö 16 jan 2019, Gustav Adolfs torg 51, kursledare Olof Svensson.
Göteborg 17 jan 2019, Mässans Gata 10, vån 7, i konferensrum Sofia, kursledare Mona Sebraoui.

Pris: 4900kr/deltagare, fika och lunch ingår

Explizit