Frukostseminarium skyddsutrustning– vad finns det för regler och hur motiveras personalen

Utifrån vår erfarenhet vet vi att det inte är lätt att ha full koll på reglerna
kring skyddsutrustning och att det är ännu svårare att motivera personalen att
alltid använda rätt skydd!

 

Explizit Environment bjuder därför in till seminarium där vi på ett
kortfattat sätt går igenom de lagar som gäller för skyddsutrustning vid
hantering av kemikalier samt förslag på motiverande åtgärder för att få
personalen att använda rätt skydd vid rätt tillfälle. 

 

Program  

 • Mingelfrukost, ca 30 min
 • Pass om regelverket samt tips/förslag för att motivera personalen, ca 30 min 
 • Samtal och erfarenhetsutbyte kring frågan, ca 45 min
   • Hur säkerställer ni att rätt skyddsutrustning används? 
   • Hur motiverar ni era anställda att använda skyddsutrustning? 
 • Hur säkerställer ni att rätt skyddsutrustning används?
 • Hur motiverar ni era anställda att använda skyddsutrustning?
 • Sammanfattning av dagens seminarium, ca 15 min 

Vill du stanna kvar och prata med oss efter seminariet så finns vi på plats ytterligare en stund.

Seminariet är GRATIS men vi behöver få veta hur många som kommer, anmäl dig därför nedan.

Orter och tider.
Skellefteå 28 februari, 8:30 – 10:30.
Besöksadress: Nordlandergatan 15
Kontaktperson: Monica Boström tel 0722 – 51 12 69

Göteborg 8 mars, 9:00 – 11:00.
Besöksadress: Mässans Gata 10, vån 7 (World Trade Center)
Kontaktperson:, Malin Ludvigsson tel 0704-58 67 01

Malmö, 14 mars, 9:00 – 11:00.
Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 51 (Odd Fellowhuset)
Kontaktperson: Anna Hannukka tel 0731-52 28 21

Sista anmälningsdag är en vecka före seminariet
Om du inte avanmäler dig senast 24 timmar innan seminariet utgår en No show-avgift på 100 kr (kostnad för frukost).  

Anmäl dig till något seminarium på nedanstående anmälningsformulär: 

Skyddsutrustning – vad finns det för regler och hur motiveras personalen  

 

 

 

 

 

 

Explizit