VÅRA KONSULTROLLER

Hos Explizit Solutions hittar du konsulter med mångåriga erfarenhet inom specifika, branschöverskridande områden. Vi erbjuder idag framförallt följande konsultroller:
• IT-strateg
• Arkitekter: IT infrastruktur, applikation
• Utvecklare: System, App, Webb
• Integratörer: Arkitektur och utveckling
• Uppdragsledare
• Projektledare
• Förvaltningsledare
• Mentorer
• Kravanalytiker
• Interaktionsdesigner/Grafisk formgivare/UX
• Processkartläggare/Processutvecklare IT-utveckling
• Verksamhetsutvecklings- och förändringsledare

VARFÖR VÄLJA EXPLIZIT SOLUTIONS?

Alla organisationer behöver funktionella, användbara IT-lösningar som lyfter verksamheten. Som levereras i tid, håller kostnad och fungerar som det var meningen – eller ännu bättre.

Den enskilt viktigaste komponenten i att utveckla nyttiga system åt en verksamhet, är förmågan att förstå vilka krav lösningen ska leva upp till. Därför börjar våra projekt med att utarbeta en detaljerad specifikation över vilka utmaningar vi ska lösa.

Explizit Solutions har lång erfarenhet av systemutveckling inom allt från arkitektur och databasdesign till systemnära och hårdvarunära programmering. Det kan röra sig om att tillverka en kommunikationskomponent i ett integrationsprojekt, optimera en databas, tillverka en presentationswebb eller att sätta upp ett helt nytt system från grunden. Det mesta av vår systemutveckling sker på .NET-plattformen men vi har även erfarenhet och kunskap inom en rad andra plattformar, utvecklingsverktyg och databaser. Förutom systemutveckling erbjuder vi också konsulttjänster inom verksamhetsanalys, projektledning, teknisk rådgivning samt affärs- och produktutveckling.

Våra kunder kommer från Industri, telekom och offentlig service. Vi har mycket höga betyg på våra kundenkäter, något vi är glada över. Det är ett bevis på att vi har lyckats, och samtidigt din bästa garanti för att ditt projekt också blir en succé.

Kontaktuppgifter:
Fredrik Bergqvist
Fredrik Bergqvist
+46(0)70 668 99 80

VÅR VISION
Att vara en självklar partner för verksamhetseffektivisering,
avancerad systemutveckling och förvaltning.
Vår kompetens kring modern kommunikation och integration avgör ofta affären till vår fördel.
Explizit