Nyheter

Tre E:n i fokus

Explizit. Effektivt. Enkelt.
Flera kommuner runt om i Sverige använder sig av Explizits Interbooksystem och nu även dess tilläggstjänster.

Fritidsförvaltningen och föreningar i Örebro kommun utökar sitt Interbook med moduler som gör bidragshanteringen enkel och effektiv. Dessa moduler börjar också att användas av Region Gotlands föreningar vilket innebär att de anslutna föreningarna endast behöver rapportera aktiviteter på ett ställe, vilket i sin tur genererar bidragsunderlag även för de kommunala bidragen.
Borås kommun väljer att flytta sin redan outsourcade drift av bokningssystemet Interbook till Explizit för snabbare och mer kostnadseffektiv drift samtidigt som nya moduler och funktioner tas i drift.
Östersund och Luleå kommun moderniserar sina passagelösningar med hjälp av Interbook WCF-adapterteknik. Den möjliggör att ansluta upp till tre olika fabrikat av passagesystem som vart och ett kan ansluta obegränsat antal dörrar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.