Nyheter

Workshop i Skellefteå för utveckling av ny IT teknik i vården

Den 20-21 mars anordnas International Research Brokerage Workshop på Campus i Skellefteå. Den anordnas med RICHARD projektet som grund, där företag och sjukvård i fyra olika Europeiska delar samarbetar för att tillsammans utveckla IT-baserade hjälpmedel inom ”Serious Games” och kroniska sjukdomar. Sverige representeras av Explizit AB som med sin kompetens bidrar med utveckling av spel samt Informations och Kommunikations Teknik (IKT), Västerbottens läns landsting som samarbetar med Umeå universitet för att utveckla och implementera olika former av e-Hälsa.

IT vård för kroniskt sjuka

Föreläsare från Skövde högskola, Akademiska Sjukhuset och Explizit AB kommer att prata bland annat om stöd för demens patienter och visa på olika hjälpmedel inom rehabilitering av kroniska sjukdomar. Programmet kommer också att bjuda på diskussioner kring visioner inom telemedicin samt förslag på projekt med möjligheter att genomföra IKT baserad tjänst för vård till de med kroniska sjukdomar som diabetes, demens eller de som är drabbade av stroke.

Bättre kvalité i vården

Research Brokerage Workshop är en del av RICHARD projektet vars fokus ligger i genom att använda sig av IKT modeller göra det möjligt för patienter att få hjälp och support utanför sjukhuset och på så sätt ge bättre vårdkvalité samtidigt som belastningen i sjukvården minskar och därigenom frigöra resurser i vården.

Vad är Serious Games?

Serious games är spel med ett annat syfte än underhållning så som utbildning eller vård. Inom detta projekt ska spelet hjälpa patienter med kroniska sjukdomar att få en bättre livskvalité.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.