Nyheter

Svenska kyrkan ökar takten på sitt miljöarbete

Den nya lagen kring kemikaliehantering fick Luleå Stift att agera. Svenska Kyrkan har under ett längre tag arbetat med miljöfrågor av olika slag. När lagen om kemikaliehantering kom, så var det en naturlig fortsättning på miljöarbetet. Ronny Hägglöf, teknisk chef i Skellefteå Församling, tog tag i frågan.

Ronny har varit uppvaktad av andra företag, med liknande produkter, men stannade för Explizits lösning, då det visade sig att den på sikt skulle bli den ekonomiskt fördelaktigaste lösningen.

– Lite roligt att ett företag som bara är några kvarter från oss, hade hjälpen som vi sökte, konstaterar Ronny Hägglöf.

Med Explizit så nära, var det naturligt att Ronny fick fortsätta med kontakten och Skellefteå fick ansvara för Luleå Stifts pilotprojekt.

Nu är det inte bara att plugga in ett dataprogram.

Först behövs det en utbildning, som behövs för att sen skall alla kemiska produkter identifieras och inventeras. Och det är inte bara förpackningar med döskallemärkning som är kemiska produkter. En svetstråd är också en kemisk produkt och omfattas därför av samma lagstiftning.

– Vi behövde och fick bra hjälp med att identifiera en del produkter. Förpackningar med mer okänt ursprung förpassades till soptippen.

Allt skall registreras och placeras in på listor.

Registrering är en process som tar tid. När listorna är klara gäller det att, ur arbets- och miljösynpunkt, välja vilka produkter som skall sparas och användas. Med dataprogrammets hjälp, väljer man ut de produkter som passar bäst.

– På lokalvårdssidan hade vi upp emot 60 olika produkter, i dag är vi nere på tio. Vi har gjort ett avtal på ett år med en leverantör som alla församlingar köper ifrån, berättar Ronny Hägglund.

Med centrala inköp blir det besparingar. Skellefteå Pastorat har fem församlingar. Alla kan komma in i dataprogrammet och se vad som finns, och var det finns. Inga onödiga hyllvärmare. Bättre koll helt enkelt.

Nu bevakar Explizit alla lagar och bestämmelser kring kemikaliehantering, för Luleå Stifts räkning. Ronny kan sova lugnt, de är och förblir på rätt sida lagen.

– Så här långt har allt fungerat mycket bra. Nu går vi vidare och skall implementera det här i hela Luleå Stift, säger en nöjd Ronny Hägglöf.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.