Nyheter

Tro och vetenskap i samverkan för en hållbar utveckling

– Vi har ett förvaltarskap, att ta ansvar för hela skapelsen och då måste kyrkan vara konkret verkstad, det räcker inte med enbart bönen. Det säger Dag Hedin, projektledare Hållbar utveckling i Luleå stift.

Handen på hjärtat, hur ofta tänker vi på att kyrkan skulle ha ett problem med kemikaliehantering? Nej, det är knappast den vanligaste kopplingen men faktum är att i Luleå stifts miljöarbete, med Skellefteå pastorat som pilotprojekt, identifierades mer än 1000 kemikalier i den vardagliga hanteringen. Så det finns anledning att medvetet hantera detta.

Vetenskapen en nyckel
Dag Hedin är en av de starkast drivande krafterna bakom stiftets miljöarbete, med särskilt fokus på ett miljömedvetet kemikalieanvändande. Stiftet har lyckats med att implementera ett system för hanteringen av kemikalier i det vardagliga arbetet i flera av stiftets församlingar. Dag berättar att bakom detta ligger ett samspel mellan tro och vetenskap.
– Utgångspunkten är att tillvaron är helig, men vi får därför inte betrakta skapelsen utifrån. Vi måste kliva in i den och förstå att vi är en del i den biologiska mångfalden, de religiösa grunderna handlar ju mycket om ett etiskt förhållningssätt till vår roll. För att förstå detta är vetenskapen en nyckel, den kan stödja den teologiska tron.

Bönen ger kraft att göra verkstad
Men samspelet tro och vetenskap fungerar också i omvänd riktning.
– Speciellt i klimatfrågor är vi beroende av forskningsresultat för att förstå och kunna agera. Men det ena utesluter inte det andra, bönen ger oss nödvändig kraft att göra verkstad.

Vad är förklaringen till ditt eget starka engagemang i miljöfrågorna?
– Svaret är förmodligen ganska komplext, precis som med hållbarhet är det ett samspel mellan många faktorer. Men i grunden finns förstås att jag växte upp med närhet till naturen, min tro och den syn jag har på skapelseansvaret.

Lyckad samverkan med Explizit Environment
I pilotprojektet med Skellefteå pastorat har Luleå stift samarbetat med Explizit Environment AB. Gemensamt arbetar de med att införa ett system för medvetet kemikalieanvändande i Luleå stift. Det är en modell som är tillgänglig att användas av Svenska kyrkan i hela landet. Dag är mycket nöjd med samarbetet.
– Vi tillsammans har på ett mycket lyckat sätt integrerat vetenskapen i vårt miljöarbete och sedan implementerat detta i pastoratets vardagliga arbete. Och jag är mycket nöjd! De har tveklöst hög kompetensnivå och deras systemlösning tycker jag väldigt mycket om, den passar väldigt bra i vårt sätt att tänka och hur vi är strukturerade. För oss var det mycket smidigt att integrera i vår verksamhet.

Insikt en framgångsfaktor
Skellefteå pastorat har utvecklats från pilotprojekt till föredöme i kemikaliehantering. Vad har varit nyckeln till framgången?
– Det avgörande har varit att de som i sin vardag jobbar med detta både har fått insikt och sett de positiva effekterna. Då blir det konkret och uppenbart hur vi måste tänka och agera för att inte lämna en skuld till våra barn och barnbarn.

Ta vara på de föredömen som finns
Skellefteå pastorat kan tjäna som föredöme och det finns en stor potential som ambassadörer hos de som jobbat lokalt med miljöfrågorna, säger Dag.
– Genom sina församlingar är kyrkan en fantastisk plattform för att implementera ett hållbart förhållningssätt och även omsätta det i praktiken. Mitt råd är att prata med de som redan jobbar med detta, föredömen är en viktig inspirations- och kunskapskälla. Oftast finns det dessutom en stor kunskap hos församlingsmedlemmarna – ta vara på den.

Dag avslutar med att återigen understryka behovet av att samarbeta.
– Miljön är i dag så pressad att det behövs så lite för att det ska få allvarliga konsekvenser. Vi måste därför arbeta med tro och vetenskap tillsammans. Den goda viljan, att samla alla goda krafter, är en av nyckelfaktorerna. Allt hänger ihop! Ta därför gärna kontakt med oss, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.